MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehuset

Vuggestuen Bytoften er en lille vuggestue med ca. 24 børn fordelt på to stuer.

Præsentation af børnehuset

Bytoften er en lille vuggestue som vægter nærhed i mindre grupper højt.

Kontakt

Børnehusleder Malene Hirth
Telefon 39 56 11 57

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021, Børnehuset Bytoften